ที่พัก

Club Suite Room

ขนาดเตียง: 2 เตียง (6 ฟุต และ 3.5 ฟุต)
รองรับ: 3-4 ท่าน (กรณีเข้าพัก 5 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และใช้เตียงที่อยู่ในห้องพัก)
ชั้น: 2

Details

Details

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


Family Suite Room (แบบที่ 1)

ขนาดเตียง: 2 เตียง (6 ฟุต และ 3.5 ฟุต)
รองรับ: 3-4 ท่าน (กรณีเข้าพัก 5 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และใช้เตียงที่อยู่ในห้องพัก)
ชั้น: 1

Details

Details

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


Family Suite Room (แบบที่ 2)

ขนาดเตียง: 6 ฟุต 2 เตียง
รองรับ: 3-4 ท่าน (กรณีเข้าพัก 5 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และใช้เตียงที่อยู่ในห้องพัก)
ชั้น: 1

Details

Details

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


Classic Room

ขนาดเตียง: 2 เตียง (6 ฟุต และ 3.5 ฟุต)
รองรับ: 3-4 ท่าน (กรณีเข้าพัก 5 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และใช้เตียงที่อยู่ในห้องพัก)
ชั้น: 3-4

Details

Details

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


Standard Hollywood Twin bedroom

ขนาดเตียง: 2 เตียง (6 ฟุต และ 3.5 ฟุต)
รองรับ: 2-3 ท่าน (กรณีเข้าพัก 4 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และใช้เตียงที่อยู่ในห้องพัก)
ชั้น: 3-5

Details

Details

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


Standard Twin bedroom

ขนาดเตียง: 3.5 ฟุต 2 เตียง
รองรับ: 1-2 ท่าน (กรณีเข้าพัก 3 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และใช้เตียงที่อยู่ในห้องพัก)
ชั้น: 2-5

Details

Details

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


Standard King bedroom

ขนาดเตียง:6 ฟุต 1 เตียง
รองรับ: 1-2 ท่าน (กรณีเข้าพัก 3 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และใช้เตียงที่อยู่ในห้องพัก)
ชั้น: 2-5

Details

Details

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


Junior Suite Room

ขนาดเตียง: 6 ฟุต 2 เตียง
รองรับ: 3-4 ท่าน (กรณีเข้าพัก 5 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และใช้เตียงที่อยู่ในห้องพัก)
ชั้น: 5-7

Details

Details

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


Superior Twin Room

ขนาดเตียง: 3.5 ฟุต 2 เตียง
รองรับ: 1-2 ท่าน (กรณีเข้าพัก 3 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และใช้เตียงที่อยู่ในห้องพัก)
ชั้น: 2-7

Details

Details

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


Superior Single Room

ขนาดเตียง: 6 ฟุต 1 เตียง
รองรับ: 1-2 ท่าน (กรณีเข้าพัก 3 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และใช้เตียงที่อยู่ในห้องพัก)
ชั้น: 2-7

Details

Details

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม