Junior Suite Room

ขนาดเตียง: 6 ฟุต 2 เตียง
รองรับ: 3-4 ท่าน (กรณีเข้าพัก 5 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และใช้เตียงที่อยู่ในห้องพัก)
ชั้น: 5-7

Details

Details

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


Superior Twin Room

ขนาดเตียง: 3.5 ฟุต 2 เตียง
รองรับ: 1-2 ท่าน (กรณีเข้าพัก 3 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และใช้เตียงที่อยู่ในห้องพัก)
ชั้น: 2-7

Details

Details

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


Superior Single Room

ขนาดเตียง: 6 ฟุต 1 เตียง
รองรับ: 1-2 ท่าน (กรณีเข้าพัก 3 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และใช้เตียงที่อยู่ในห้องพัก)
ชั้น: 2-7

Details

Details

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม